Mgr. Petra Garbová, Ph.D.

Fyzioterapeut, lektor kurzů


Co mě vedlo k tomu, že chci vzdělávat veřejnost v oblasti fyzioterapie?

V rámci své práce se setkávám s různými lidmi a jejich různými obtížemi, bolestmi a tělesným nepohodlím, které prožívají. Často při setkání s nimi přemýšlím, co je základní znalost o těle/pohybu a co už je moje profese. Kde se nachází ta hranice? Domnívám se, že stejně jako se učíme ve škole psát a počítat, tak bychom měli mít alespoň základní informace o našem těle, pozicích a povědomí o pohybu. Ráda vám je vysvětlím a naučím vás je.

Proč jsem ještě začala věnovat artefiletice?

Proces tvoření, vlastní vytvořený artefakt, reflexe a dialog to jsou základní pojmy, které charakterizují artefiletický přístup. Určitý způsob reflexe a dialogu uplatňujeme i v psychosomatickém přístupu a artefiletika je pro mě tak jedním ze způsobů, jakým je možno nahlédnout na způsob života jedince, na jeho historii a pomoci mu nalézt zdravé zdroje v sobě potřebné ke zvládnutí jeho obtíží. Slouží také jako prostředek k relaxaci a sebepoznání

Univerzitní vzdělání a praxe

Fyzioterapie jsem nejprve absolvovala na 3.lékařské fakultě (Bc.), poté na FTVS, kde to byla specializace Psychosomatika (Mgr.). V rámci studia jsem se zabývala tělesným sebepojetím, které mě natolik zaujalo, že jsem ve stejném tématu pokračovala i během studia Kinantropologie – nauky o pohybu (Ph.D.).

Arteterapie byla jeden z předmětů při studiu psychosomatiky. Zaujala mě natolik, že jsem v průběhu let prošla řadou kurzů, workshopů a výcvikem. Nadále se v ní vzdělávám. Vzdělání spočívá nejen v osvojení nových technik, pilování dovedností, ale také je důležité jejich ověřování sama sobě. To je nezbytné k pochopení/přiblížení se k prožitkům druhých.

Jako fyzioterapeutka pracuju od roku 2000. V počátcích své praxe jsem se věnovala dospělým, dětem i miminkům. V současnosti jsou mými pacienti hlavně dospělí a děti od 10 let. Účastnila jsem se aktivně řady konferencí 2017- CKP Dobřichovice, 2018- Velký vůz sever, 2019- 2020- Kubatovy dny a podílím se na praxi studentů. Kromě zkušenosti z České republiky, mám zkušenost i ze zahraničí a to konkrétně z Ománu, kde jsem 5 let žila a pracovala. Od roku 2018 jsem přidala ke své profesi i směr artefiletický (artetereapeutický). Více o tomto směru mé práce se dozvíte na mých web stránkách.

Jak pracuji

U mých pacientů kromě jejich zdravotních obtíží, které je přivedly na fyzioterapii, mě zajímá jejich příběh, vztah k tělu a k pohybu. Ráda s nimi vedu dialog a hledám možné příčiny obtíží. Snažím se pro cesty z jejich obtíží využívat techniky fyzioterapie (mobilizační techniky, MDT- McKenzie přístup, HSS- Hluboký stabilizační systém, Sensomotoriku aj.), ale také se mi osvědčily postupy relaxační, imaginační či artefiletické.

Absolvované kurzy:

A. Fyzioterapie/Psychosomatika
 • Reflexní lokomoce A,B,C (Vojtova metoda), rok 2001, 2008 lektorka: Hana Nováková

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch, rok 2007, lektorka: Věra Verchozinová

 • Diagnostika a terapie stabilizačního systému páteře, rok 2007, lektorka: Renáta Zahradová

 • Forma, funkce, facilitace (FFF), rok 2010, 2018, lektorka: Clara Lewitová

 • Mechanická diagnostika a terapie (McKenzie přístup), rok 2010- 2012, lektorka: Eva Nováková

 • Sen, tělo, nevědomí, rok 2018, lektor: Ludvík Běťák

 • Myofasciální integrace, Úvod do umění rolfingu, rok 2018, lektor: Marius Strydom

 • Praktické základy psychosomatického přístupu, rok 2021, tým lektorů

 • Tělo v kontextu adleriánské psychologie, rok 2021, lektorky: Michaela Širůčková, Dora Lukášová- Salaquardová

 • A řada dalších


B. Arteterapie/ Artefiletika/ Imaginace
 • Arteterapie, rok 2004, lektorka: Ingrid Hanušová

 • Arteterapie- program celoživotního vzdělávání, rok 2007, lektorka: Petra Potměšilová

 • Arteterapie pro zdravotně postižené, rok 2008, lektorka: Jana Jebavá

 • Letní škola artefiletiky, rok 2009, tým lektorů

 • Relaxační a arteterapeutický seminář, rok 2010, lektorka: Zdeňka Rusnoková

 • Cyklus arteterapeutických seminářů, rok 2010, lekorka Zdeňka Rusnoková

 • Kurz imaginací, rok 2015, lektorka: Zdeňka Rusnoková

 • Cyklus arteterapetických seminářů, rok 2017- 2018, lektorka: Zdeňka Rusnoková

 • Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii, rok 2018- 2019, lektorka: Mariana Štefančíková

 • Kurz imaginativních technik, rok 2019, 2021, lektorka: Mariana Štefančíková


Jak mě můžete kontaktovat?

Jsem pro vás k dispozici na emailu: petra.garba@gmail.com Nebo můžete využít níže uvedený kontaktní formulář.


Co se mi líbí na mých spolupracovnicích

Co se mi líbí na Kačce:

Je klidná, rozvážná, chytrá a má pozitivní přístup k životu.

Co se mi líbí na Hance:

Je inspirující přístupem k životu, k lidem, je rychlá, kreativní, nebojí se nových věcí a výzev.


Kontakt

Mgr. Petra Garbová, Ph.D.
Název E-mail Zpráva Odeslat